Στελέχη
Από το 1994, τα ιδρυτικά μέλη της εταιρίας έχουν αναπτύξει σημαντική δράση στο χώρο της παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών Συμβούλου στους τομείς δραστηριοποίησης της Amaltea. Τα βασικά στελέχη και συνεργάτες της Amaltea παρουσιάζονται παρακάτω:
 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Κάνετε κλίκ στον κάθε συνεργάτη για να δείτε το πλήρες βιογραφικό του

Συνεργάτες:

Η Amaltea, εφαρμόζοντας τη στρατηγική της για αντιστοίχηση των τεχνολογικών αναγκών των πελατών της με ικανούς προμηθευτές τεχνολογικών λύσεων έχει συνεργαστεί, ή συνεργάζεται σε πλαίσια υλοποίησης έργων ή σύνταξης προσφορών με τους παρακάτω οργανισμούς:

  • Innovatia ΕΠΕ, The Knowledge Βrokers,  www.innovatia.gr
  • ΙΤΒΙΖ, Information Technology Solutions,  www.itbiz.gr
  • GA effective, Σύμβουλοι σε θέματα παραγωγής και ποιότητας, www.gaeffective.gr
  • ΕCO-ENERGY, Εταιρία Ενεργειακών Συμβούλων & Παροχής Ενεργειακών Υπηρεσιών, www.eco-energy.gr
  • METΡΟΝ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ, Τεχνικοί Σύ΅βουλοι, www.metron-energy.gr
 
 
Copyright © 2009 - Amaltea Consulting
|
Created & Hosted by ItBiz