Προφίλ

Αποστολή

Η Amaltea ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ δημιουργήθηκε ως πρότυπη εταιρεία που βασίζεται στην αντιστοίχηση αναγκών των πελατών της, παρέχοντας υψηλής ποιότητας ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, με τις λύσεις που προσφέρονται από μία «δεξαμενή» παρόχων τεχνολογίας και χρηματοδοτήσεων ελληνικών ή Ευρωπαϊκών.

Στρατηγική

Οι τομείς εξειδίκευσης της Amaltea αφορούν την καινοτομία, την επιχιερηματική ανάπτυξη, την επιχιερησιακή ετοιμότητα  και τις νέες, σύγχρονες τεχνολογίες όπου, με την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και οργανισμούς του Δημοσίου, επιτυγχάνεται η απορρόφηση και εκμετάλλευση τους.

Επιπλέον, βασική κατεύθυνση της εταιρείας αποτελεί η παροχή σύνθετων υπηρεσιών διοίκησης και οργάνωσης στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα και η υλοποίηση επενδυτικών έργων μεσαίας και μεγάλης κλίμακας.

Η εταιρεία έρχεται να καλύψει το χάσμα μεταξύ των σύνθετων λύσεων που μπορεί να προκύψουν για κάθε πρόβλημα και της έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού από τις μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις, παρέχοντας τεχνογνωσία η οποία προέρχεται από ομάδα συνεργατών με ευρύ επιχειρηματικό και τεχνολογικό υπόβαθρο και κατάρτιση.

Οργανωτική Δομή

Η Amaltea είναι οργανωμένη με βάση ένα ευέλικτο σχήμα λειτουργίας (matrix structure) που δίνει έμφαση στο συντονισμό της εμπειρίας σε ομάδες ατόμων που λειτουργούν σε επίπεδο έργου. Βασική μονάδα εργασίας στην εταιρεία είναι η Ομάδα Έργου της οποίας ηγείται κατάλληλα ορισμένος Υπεύθυνος Έργου που είναι πάντα στέλεχος της Amaltea. Στην Ομάδα Έργου συμμετέχουν σύμβουλοι που ανήκουν στην εταιρεία όπως επίσης και εξωτερικοί ειδικοί συνεργάτες.

Με τον τρόπο αυτό υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιούνται πέρα από τα στελέχη της εταιρείας, εξειδικευμένα στελέχη της αγοράς και να διασφαλίζεται ότι για κάθε έργο προτείνεται το βέλτιστο μίγμα ειδικών για την υλοποίησή του ενώ παράλληλα δίνεται η ευκαιρία σε χαμηλόβαθμα στελέχη να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και να αναλάβουν ευθύνες.

Διασφάλιση Ποιότητας

Για την διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, η Amaltea έχει αναπτύξει ένα πλήρως πελατοκεντρικό σύστημα διοίκησης σύμφωνα με το οποίο ελέγχονται σε πλήρως οι απαιτήσεις των πελατών και παρέχεται σε αυτούς η βέλτιστη δυνατή λύση.
Το ισχυρό back-office που έχει αναπτυχθεί στην εταιρεία εξασφαλίζει τη συνεχή παρακολούθηση των πελατών, τη διάγνωση των αναγκών τους σε διαρκή βάση και την αντίστοιχη παραπομπή των αναγκών αυτών στο αντίστοιχο τμήμα, που έχει την τεχνογνωσία, για την άμεση έκδοση λύσεων/ προτάσεων.

Για κάθε έργο, το τμήμα της Amaltea που εμπλέκεται στην υλοποίηση του, αναπτύσσει πλάνο ποιότητας στο οποίο αναφέρονται το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, οι απαιτούμενοι πόροι (ανθρώπινοι και υλικοτεχνικοί) και τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ενώ για κάθε έργο ορίζεται ένας Υπεύθυνος Έργου.

 
 
Copyright © 2009 - Amaltea Consulting
|
Created & Hosted by ItBiz