Αρχική Σελίδα

Η Amaltea ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ δημιουργήθηκε ως πρότυπη εταιρεία που βασίζεται στην αντιστοίχηση αναγκών των πελατών της, παρέχοντας υψηλής ποιότητας ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, με τις λύσεις που προσφέρονται από μία «δεξαμενή» παρόχων τεχνολογίας και χρηματοδοτήσεων ελληνικών ή Ευρωπαϊκών.

Οι τομείς εξειδίκευσης της Amaltea αφορούν την καινοτομία, την επιχιερηματική ανάπτυξη, την επιχιερησιακή ετοιμότητα και τις νέες, σύγχρονες τεχνολογίες όπου, με την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και οργανισμούς του Δημοσίου, επιτυγχάνεται η απορρόφηση και εκμετάλλευση τους.

 

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της Amaltea εντάσσονται:

  • Η παροχή ολοκληρωμένης μορφής συμβουλευτικών υπηρεσιών
  • Η κατάρτιση, οργάνωση, διαχείριση, εφαρμογή και αξιολόγηση εθνικών και ευρωπαϊκών/ διεθνών προγραμμάτων
  • Η σύνταξη, αξιολόγηση και διαχείριση επιχειρησιακών προγραμμάτων
  • Η μελέτη, επίβλεψη, διαχείριση και αξιολόγηση έργων
  • Η σύνταξη και υποβολή προτάσεων
  • Η παροχή υπηρεσιών προς οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
 
Τελευταία νέα
 

 
 
Copyright © 2009 - Amaltea Consulting
|
Created & Hosted by ItBiz